Förstår du vad jag säger?
: en studie om kommunikation mellan föräldrar och pedagoger i en mångkulturell förskola

 • Carolina Santiago
 • Mimi Nordström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  I läroplanen för förskolan lyfts bemötandet med föräldrar fram, att oavsett hur omständigheterna ser ut när barnen blir lämnade och hämtade på förskolan så ska pedagogen bemöta föräldern på ett välkomnande sätt Lpfö 98 (skolverket 2010). Vårt syfte med studien är att ge en bild av kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar på en mångkulturell förskola när den verbala kommunikationen är begränsad. Studien omfattar tre frågeställningar och dessa är; vad pedagoger och föräldrar samtalar om, hur informationsutbytet ser ut för att föräldrar ska förstå den, samt vilka kommunikationssätt som används i mötet under lämning och hämtning av barn på förskolan.

  Tilldelningsdatum2014-mars-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • andraspråk
  • kommunikation
  • förskolan

  Citera det här

  '