Försvinnandet av byadammen
: En studie om byadammens förekomst och värden på Österlen

  • Carl Dickson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Byadamm är ett historiskt begrepp över de dammar som fungerade som en bys, eller liknande, allmänna källa till vatten. I vår moderna värld lider byadammen av risken att bli bortglömd med tidens gång. Men med vårt samhälles ständiga utveckling, finns det någon plats kvar för dammarna? Och vilka värden tillför de verkligen till världen? Denna studies mål är att svara på detta genom ett antal frågeställningar. Huvudmetoden för att besvara dessa har varit litteraturanalys över historiska samt vetenskapliga texter, kartor och protokoll. Det användes även analyser av data över artfynd och jämförelse mellan historiska och nutida kartmaterial. Resultatet visar att majoriteten av byadammar på Österlen har försvunnit med tiden. Huvudorsaken har varit hur utvecklingen av vår markanvändning och dess historiska mönster gjorde dammarna utdaterade. Byadammar visades sig bidra till den biologiska mångfalden genom att byar med damm hade större antal artfynd än de utan. Detta leder till slutsatsen att byadammar gynnar naturmiljön, särskilt för Sveriges hotade groddjur. De har även väsentliga värden för kulturmiljön. Till sist diskuteras frågan om bevarande av byadammar. Slutsatsen är att byadammars natur-och kulturvärden och gynnande av de svenska miljömålen gör att de är värda att bevara.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareNils-Olof Svensson (Handledare) & Ingemar Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Kulturgeografi (50701)

Nyckelord

  • byadamm
  • historiska kartor
  • kulturvärde
  • Skåne
  • värdering

Citera det här

'