"Förtroende är bra, kontroll är bättre"
: en kritisk diskursanalys av kvällspressens framställning av polisen

 • Charlott Lundberg
 • Johanna Karlstedt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den svenska polisens dödsskjutningar av civila har ökat med drygt 100 % sedan 2010, av denna anledning väcktes intresset för att se hur 2018 års dödsskjutningar framställs av kvällspressen med hänsyn till det senmoderna samhället vi lever i.

  Syftet med studien är att undersöka hur två kvällstidningar rapporterar om polisens dödsskjutningar av civila mot bakgrund av senmoderniteten, därför används Faircloughs kritiska diskursanalys.

  Under analysens gång har fyra diskurser identifierats: ansvars-, osäkerhets-, offer-, och rättsdiskurs och samtliga av dessa diskurser kan kopplas till senmoderniteten. Vidare visar analysen att kvällstidningarnas sätt att rapportera om polisens dödsskjutningar av civila är i huvudsak bidragande till den bredare sociala praktiken, det vill säga senmoderniteten.

  Tilldelningsdatum2019-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLisa Flower (Handledare) & Sophia Yakhlef (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

  Nyckelord

  • polisen
  • dödsskjutningar
  • framställning
  • diskurs
  • ansvar
  • osäkerhet
  • offer
  • senmodernitet

  Citera det här

  '