Förutsättningar för demokratiuppdraget i grundskolan
: en kvalitativ studie av rektorers uppfattning om värdegrund- och demokratiuppdraget

 • Ellinore Månsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Detta är en uppsats som har för syfte att lyfta fram rektorernas förutsättningar för att skapa och upprätthålla skolans värdegrund och demokratiuppdrag. Arbetet diskuterar och problematiserar forskning som ligger till grund för den demokrati och kunskap som synliggörs i skolan. Teorierna som betonas utgör bakgrund till ett generellt perspektiv på demokrati och används vid analys av vidare studier och de resultat som framkommer. Arbetet har konkretiserats genom tre frågeställningar som berör rektorernas arbete för att ge sina anställda de verktyg som behövas för att upprätthålla de demokratiska värderingar som är utskrivna i skollag och läroplan. Studien visar att resultatet från skolinspektionens rapport 2012 har tagits på allvar och att de brister som då framkom inte enligt rektorerna kvarstår.

  Tilldelningsdatum2018-feb.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars Andersson Hult (Handledare), Tomas Sörensen (Examinator) & Ingemar Ottosson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • demokrati
  • värdegrund
  • profession
  • kunskap rektor
  • subjekt

  Citera det här

  '