Förutsättningar för klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch i grundskolan – en fallstudie från två skolor

 • Git Palmquist
 • Katharina Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Skollunchen utgör en stor del av maten i den offentliga sektorn. Valet av livsmedel och dess hantering påverkar utsläppen av växthusgaser och den ökande miljöförstöringen. Syftet var att undersöka förutsättningar för klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch i grundskolan genom att kartlägga skollunchens ingredienser och göra en intervjuundersökning med personal inom skolmåltidsverksamheten i två kommuner. Undersökningen bestod av en explorativ fallstudie som fokuserade på ekologiska livsmedel, andelen vegetabilier och val av kött, säsongsanpassade produkter och livsmedelssvinn. Den genomfördes vid två grundskolor, en skola i Kristianstads kommun och en skola i Malmö kommun under vintersäsongen vårterminen 2008. Skollunchen fotodokumenterades för ökad förförståelse. Resultatet visar att beslutsordningen vad gällde skollunchen, hade stor betydelse och skilde sig mellan de båda skolorna, framför allt när det gäller förekomsten av ekologiska produkter men även säsongsanpassning av salladsbordet. Slutsatsen är att central styrning och tydliga mål gynnar klimatsmart och ekologiskt hållbar skollunch. Dock krävs en marknad som kan garantera leveranssäkerhet av ekologiska livsmedel.

  Tilldelningsdatum2008-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '