Förutsättningar för personcentrerad vård av äldre personer
: Observation av slutenvårdens fysiska vårdmiljö

 • Hanna Eriksson
 • Sofia Wästberg

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Bakgrund: Svenska invånare över 65 år representerar 20% av den svenska
befolkningen. Under 2021 blev 25% av alla äldre personer över 80 år inlagda på
sjukhus. Äldre personer har ofta komplexa vårdbehov vilket ökar behovet av en
personcentrerad vård. Detta ställer höga krav på den fysiska vårdmiljön inom
slutenvården. Syfte: Syftet med denna studie var att observera den fysiska
vårdmiljöns förutsättningar för personcentrerad vård till äldre personer med
komplexa vårdbehov inom slutenvården. Metod: Baserad på en studiespecifik
granskningsmall med 27 kategoriska variabler genomfördes 14 strukturerade
observationer på medicinska, kirurgiska och ortopediska vårdavdelningar vid tre
olika sjukhus i södra Sverige. Insamlad data fördes in i Microsoft Excel och
analyserades med deskriptiv statistik. Resultat: Vanligaste vårdsalen är enkelsalar
(59%). På medicinska vårdavdelningar är 66% av vårdsalarna enkelsalar, jämfört
med 50% på kirurgiska vårdavdelningar och 52% på ortopediska vårdavdelningar.
Tolv vårdavdelningar hade matsal och tio vårdavdelningar hade ett dagrum för
patienterna. Det fanns hjälpmedel på samtliga vårdavdelningar. Ortopediska
vårdavdelningar hade 100% av de observerade förflyttningshjälpmedlen, medan
medicinska vårdavdelningar hade 89% och kirurgiska vårdavdelningar 88%.
Slutsats: Den fysiska vårdmiljön har förutsättningar för personcentrerad vård av
äldre personer med komplexa vårdbehov. Enkelsalar, hjälpmedel och utrymme för
anhöriga att besöka patienter ger förutsättningar för en personcentread vård. Bättre
utrymmen för enskilda samtal och starkare färgkontraster är områden som
behöver förbättras.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • >65 år
 • Fysisk vårdmiljö
 • Komplexa vårdbehov
 • Omvårdnad
 • Personcentrerad vård
 • Sjuksköterska
 • Slutenvård
 • Äldre

Citera det här

'