”Förvandlades till ett monsters hantlangare”
: Mediebilden av en kvinnlig mördare

 • Emma Glännström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den manliga brottslingen är normen i samhället och kvinnliga motsvarigheter ses som undantag. I denna uppsats undersöks mediebilden av en kvinnlig mördare. Denna mediebild jämförs med hur motsvarande bild ser ut för en man. För att kunna göra den jämförelsen har fallet Bobby valts, där Bobbys mamma och hennes sambo utförde mordet på pojken. Vidare jämförs om det finns några skillnader eller likheter mellan mediebilderna i en dagstidning och en kvällstining. Metoden som använts är kvalitativ innehållsanalys. Materialet är tio nyhetsartiklar varav fem är från Dagens Nyheter och fem från Aftonbladet.

   

  Resultaten visar att den kvinnliga mördaren och den manliga mördaren framställs på olika sätt. Mest fokus ligger på Bobbys mamma och artiklarnas respektive vinklar är valda därefter. Styvpappan som brottsling framträder som normen, medan förklaringar söks till mammans handlingar. Handlingars beskrivning och ordval visar även de på skillnader i hur en man respektive en kvinna framställs. Analysen visar också att det finns både likheter och skillnader mellan dagstidningens och kvällstidningens framställningar.

  Tilldelningsdatum2013-juni-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJonas Ringström (Handledare) & Joakim Thelander (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Statsvetenskap (506)

  Nyckelord

  • kvinnliga mördare
  • manliga mördare
  • mediebild
  • offer
  • gärningsman
  • nyhetsartikel

  Citera det här

  '