Facebook- ett brottspreventivt verktyg?
: Polisens brottspreventiva arbete på Facebook

 • Hanna Eliasson
 • Sandra Spjuth

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Internetanvändandet ökar och så gör även anmälningar om att brott har skett ”online”. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur polisens brottsförebyggande arbete ser ut på Facebook. Uppsatsen visar genom ett utskick av enkäter på vad polisen har för arbetsmetoder när det kommer till Facebook. Tidigare forskning tyder på att kriminaliteten har blivit allt större ”online”. Resultaten som sammanställts tyder på att det är svårt att förhindra brott via Facebook idag. Respondenterna ansåg i första hand att förhindra brott innebar att publicera allmän information, vilket de också ansåg vara det mest effektiva sättet. Polisen visar att de finns tillgängliga för allmänheten vilket leder till trygghet och en bättre tillit hos samhället. Via Facebook skapar man en slags kommunikation mellan polis och allmänhet. Dels för att kontrollera att inga brott begås men också för att skapa en bättre kontakt med allmänheten.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJonas Ringström (Handledare) & Joakim Thelander (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan samhällsvetenskap (509)

  Nyckelord

  • sociala medier
  • facebook
  • brott
  • polis
  • brottsprevention
  • brottsförebyggande

  Citera det här

  '