Faktorer av betydelse för att uppnå god munhygien vid behandling av patienter med parodontit - en enkätundersökning bland tandhygienister på specialistkliniker för parodontologi Factors of importance to achieve a good level of oral hygiene in patient´s subjected to periodontal theraphy - a survey among dental hygienists working at periodontal clinics

 • Raila Lindholm
 • Lisbeth Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En enkätundersökning sändes ut till tandhygienister (n=79), som arbetade på samtliga Specialistkliniker för Parodontologi i Sverige under maj månad 2005. Syftet var att undersöka vilka faktorer som ansågs vara av betydelse för att uppnå goda och bestående resultat av munhygieninstruktioner hos patienter som behandlas för parodontit, samt vilka faktorer man ansåg försämrade möjligheten att uppnå framgångsrika resultat. Följande faktorer undersöktes; patientfaktorer, instruktionsmetoder, hjälpmedel vid munhygien och vårdmiljö. Resultatet visade att stressituationer hos patienten och återbud till bokade behandlingar var betydande faktorer som försvårade goda och framgångsrika resultat för att uppnå god munhygien. Extremt viktig faktor ansågs tandhälsoinformation vara, speciellt personlig sådan, där tandhygienistens engagemang och även vårdmiljön spelade stor roll. Uppföljning av utförd behandling under lång tid ansågs påverka resultaten positivt. Individanpassning av munhygien till parodontitpatienter i form av information, instruktion, god kommunikation, entusiasm och engagemang från vårdteamet, har stor betydelse för att uppnå goda och bestående munhygienresultat hos patienter som behandlas för parodontit.

  Tilldelningsdatum2007-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '