Faktorer av betydelse för omvårdnaden vid fetma hos skolbarn - en litteraturstudie

 • Annett Nilsson
 • Jenny Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Fetma hos barn i västvärlden är ett växande folkhälsoproblem som har nått epidemiska proportioner. Ökat energiintag och minskad fysisk aktivitet har resulterat i att fetma nu är den mest vanliga kroniska sjukdomen i barndomen. Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer av betydelse vid omvårdnad av barn med fetma i åldern 7-12 år inom Primärvård och Barn- och Skolhälsovård. Litteraturstudien inkluderar nio vetenskapliga artiklar mellan åren 1996-2006. Artiklarna är funna i elektroniska databaser såsom PubMed, Cinahl och Elin@Kristianstad. Huvudkategorierna som framkom av resultatanalysen var: omvårdnad av barn i grupp, omvårdnad av barn individuellt, omvårdnad med familjen i centrum och belysning av kostens och motionens betydelse. Omvårdnadsåtgärder riktade till barn i grupp har visat sig vara en effektiv faktor för långsiktiga viktminskningsresultat, liksom vikten av att engagera familjen i omvårdnaden. Vid omvårdnad av barn individuellt är det viktigt att vårdpersonalen ger stöd och uppmuntran för att främja viktminskning. Det finns ingen enskild omvårdnadsåtgärd utan flera åtgärder bör kombineras och utvecklas för att främja hälsa hos barn med fetma.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '