Faktorer i familjen som kan påverka det överviktiga barnets möjlighet till viktnedgång

 • Malin Berg
 • Maria Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Övervikt och fetma är en global epidemi. Fetma kan orsakas av arv, miljö och beteendemässiga faktorer. Övervikt kanleda till flera följdsjukdomar. Viktminskning kan ge ökad livskvalité pch psykiskt välbefinnande. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det av vikt att det hälsofrämjande arbetet startar tidigt i barndomen. Syftet var att belysa faktorer i familjen som kan påvera det överviktiga barnets möjlighet till viktnedgång. Metod: En allmän litteraturstudie där 14 vetenskapliga artiklar sammanställdes till ett resultat. Resultat: Sammanställningen visade på tre olika teman: positiva, negativa och demografiska faktorer. Diskussion: Eftersom det största hindret för preventionsarbete är bristen på föräldraengagemang är det viktigt för  sjuksköterskan att arbeta för att få familjen motiverad. Detta kan göras med hjälp av Motivernade samtal och genom att medvetandegöra föräldrarna om barnets viktstatus.

  Tilldelningsdatum2011-mars-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBerit Andersson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • faktorer
  • familjen
  • viktnedgång
  • övervikt
  • fetma

  Citera det här

  '