Faktorer som kan leda till utbrändhet hos sjuksköterskor - en litteraturstudie

 • Annette Edvardsson
 • Eva-Marie Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress som leder till ohälsa hos sjuksköterskor är ett problem speciellt i yrken med människokontakt. Svårigheter att hinna med ålagda arbetsuppgifter har blivit vanligare. Utbrändhet hos sjuksköterskor innefattar en oförmåga att koncentrera och engagera sig i problemlösning och beslutsfattande processer som behövs i vårdarbetet, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. Syfte: Att belysa faktorer i arbetslivet som kan leda till utbrändhet hos sjuksköterskor. Metod: Litteraturstudie med artikelsökning av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. Systematisk granskning och innehållsanalys genomfördes. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier av faktorer som kan leda till utbrändhet hos sjuksköterskor; arbetsmiljö, arbetsbörda, obalans mellan krav och resurser, relationer och brist på stöd. Slutsats: Sjuksköterskan ska ha kontinuerlig handledning för att få återkoppling i professionen. Organisatoriska och arbetsledande förändringar måste ske, som eliminerar de orsaker i verksamheten som gör det möjligt för de faktorer som leder till utbrändhet att utvecklas.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '