Faktorer som påverkar jämställdheten inom sjuksköterskans profession
: rulltrappan eller glastaket

 • Maria Frick

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Jämställdheten i Sverige anses framstående men ändå har vi en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i Europa. Sjuksköterskeprofessionen är kvinnodominerad. Att kvinnliga sjuksköterskor är i majoritet innebär dock inte att det är flest kvinnor i de högsta ledande befattningarna. Uppfattningar om genus påverkar sättet att se på yrket och integrerar med jämställdhetsperspektivet. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar jämställdhet inom sjuksköterskans profession. Metoden är en litteraturgenomgång av fjorton kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar jämställdheten. Manliga sjuksköterskor tar rulltrappan i sin karriär medan kvinnorna drabbas av glastaket. Sjuksköterskor såväl manliga som kvinnliga har upplevelsen av att det finns en fördel i att vara man men även nackdelar. Stereotypen om hur vi ska vara i våra könsroller styr vår vardag både på arbetet och i hemmet och blir till ett hinder för utveckling av jämställdheten och integreringen av fler manliga sjuksköterskor. Viljan att förändra situationen är svag då toppen av organisationen utgörs av män som vill bevara makten. Slutsatsen är för att åstadkomma jämställdhet i samhället och i organisationen med förändrade attityder och bryta ner de traditionella stereotypa uppfattningarna, behövs fortsatt och utökad undervisning och information om genusproblematik i skola, arbetsplatser och samhälle.

  Tilldelningsdatum2014-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Bjerström (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Genusstudier (50902)
  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • kön
  • stereotyper
  • karriär
  • relationer
  • fördelar
  • könsroller

  Citera det här

  '