Faktorer som påverkar kvinnors avsikt till att vaccinera sig mot humant papillomvirus (HPV)
: en litteraturöversikt

 • Barika Ebertz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Cervixcancer är den näst vanligaste cancern hos kvinnor med en global incidens på15 %. Cervixcancer leder till hög mortalitet. Genom Humant Papillomvirus (HPV)-vaccinering kan incidensen minskas kraftigt. Vaccintäckningen är suboptimal på många plaster i världen. Det är viktigt att vårdpersonal, inklusive sjuksköterskor, förstår vilka faktorer som påverkar viljan och beslutet att vaccinera sig. På så sätt kan sjukvårdspersonal påverka dessa beslut och faktorer och därigenom öka vaccinationstäckningen i befolkningen. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar kvinnors avsikt till att vaccinera sig mot HPV. Metod: I denna allmänna litteraturstudie användes databaserna Cinahl, Medline, PsycINFO, Summon @ HKR and Pubmed för att söka efter artiklar som studerade faktorer som påverkar kvinnor att vaccinera sig mot HPV. Totalt tio artiklar inkluderades, fem kvalitativa och fem kvantitativa studier. Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades som påverkade kvinnor att vaccinera sig mot HPV: Kunskap, attityder, andras inflytande och vaccinets säkerhet. Diskussion: Bättre tillgång till korrekt information för kvinnor om HPV-vaccinet är nyckeln till att öka kvinnors avsikt att vaccinera sig och på så sätt förbättra folkhälsan. Slutsats: Det krävs korrekt information om HPV virus och vaccin för att öka kvinnors avsikt till att vaccinera sig.

  Tilldelningsdatum2013-juli-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Anita Tops Bengtsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • humant papillomvirus
  • kvinnors avsikt
  • hpv-vaccin

  Citera det här

  '