Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer som laryngektomeras på grund av huvudhalscancer - en litteraturstudie

 • Camilla Svensson
 • Cecilia Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Total laryngektomi medför förändringar i livssituationen, både tillfälliga och permanenta. Den nya livssituationen kan bli omskakande och risken för negativ påverkan på livskvaliteten är stor.

  Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie belysa vilka faktorer som påverkar livskvalitet hos personer som laryngektomeras på grund av huvudhalscancer.

  Metod: Systematisk litteraturstudie genomfördes. 15 artiklar analyserades och sorterades in i Huvudkategorier och Subkategorier.

  Resultat: Faktorer som påverkade livskvalitet var fysiska faktorer, nutritionsrelaterade faktorer, kommunikationsmetoder, kommunikationsförmåga, ekonomi, sociala faktorer, depression och information.

  Slutsat: Livskvaliteten påverkas efter total laryngektomi. Genom att känna till vilka faktorer som påverkar livskvaliteten kan sjukvårdspersonal hjälpa och stötta personer som har laryngektomerats och de som i framtiden kommer att genomgå laryngektomi.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '