Faktorer som påverkar sjuksköterskans preventiva arbete med överviktiga barn och deras familjer - en litteraturstudie

 • Cecilia Olsen
 • Marie Perixon

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Övervikt bland barn har ökat och är nu ett hälsoproblem i samhället världen över. Övervikt som uppkommer redan i barndomen kan bestå upp i vuxen ålder och påverka individens livskvalité och hälsa negativt. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans preventiva arbete med överviktiga barn. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes och baserar sig på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visade att ett antal faktorer påverkade det preventiva arbetet. En stor andel av föräldrarna upplevde inte sitt barn som överviktigt trots att mätningar visade motsatsen. Föräldrarna var medvetna om sin viktiga roll i att skapa sunda vanor men hade inte förmågan till att göra livsstilsförändringar. Samhällsfaktorer påverkade i stor utsträckning familjens livsstil. Även sjuksköterskans förmåga att följa rekommenderade riktlinjer påverkade överviktspreventionen. Slutsats: Olika aktörer i samhället måste samarbeta och en medvetenhet bör finnas om att föräldrarna har en viktig roll för att lyckas i det preventiva arbetet. Genom att sjuksköterskan är medveten om sina egna och familjens föreställningar kan resurser lyftas fram som ökar familjens motivation till livsstilsförändringar.

  Tilldelningsdatum2009-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '