Faktorer som stör patientens sömn under sjukhusvistelsen samt sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja sömnen
: En litteraturstudie

 • Emma Håkansson
 • Marie Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sömn är ett tillstånd som är nödvändigt för alla människor eftersom kroppen gestid till återhämtning. Patienter upplevde ofta sömnsvårigheter under sjukhusvistelsen och detfanns flera olika faktorer som störde sömnen under natten. Sjuksköterskan bordeuppmärksamma patientens sömnbehov och ta hänsyn till miljön samt andra sömnstörandefaktorer för att kunna vidta åtgärder. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer somstörde patientens sömn under sjukhusvistelsen samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskankunde vidta för att främja patientens möjlighet till sömn. Metod: En systematisklitteraturstudie som baserades på 13 utvalda och granskade vetenskapliga artiklar.Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier; faktorer i miljön, somatiska symtom,känslomässiga symtom som störde patientens sömn under sjukhusvistelsen samtsjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att främja patientens möjlighet till sömn.Konklusion: Ljud och oro var faktorer som huvudsakligen störde patientens sömn undersjukhusvistelsen. Sjuksköterskans främsta omvårdnadsåtgärd blev att kunna infria patientensönskemål om en ostörd sjukhusmiljö samt att ge information till patienten för att minska orooch skapa trygghet.

  Tilldelningsdatum2010-nov.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSuzanna Hägglöf (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sömn
  • patient
  • sjuksköterska
  • miljö
  • omvårdnadsåtgärder

  Citera det här

  '