Familjens uppfattningar kring sitt barns fetma - en litteraturstudie

 • Alexandra Lavesson
 • Kerin Lindkvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Barnfetma är den vanligaste barnsjukdomen i Europa idag. Kost, fysisk inaktivitet och sociala faktorer är de stora anledningarna till att sjukdomen utvecklas. I behandlingen av fetman ska hela familjen involveras då detta ger ett bättre resultat. En förståelse hur familjen uppfattar sjukdomen bör finnas hos vårdpersonal. Syfte: Att belysa familjens uppfattningar kring sitt barns fetma. Metod: En systematisk litteraturstudie med innehållsanalys av nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Analysen visade på fyra teman: Kunskap i förhållande till beteende, Kroppsuppfattning, Social omgivning och känslor samt Vårdkontakt. Familjer var medvetna om vad som var bra kostvanor men deras beteende speglade inte denna kunskap. Uppfattningarna om barnens begränsningar vid fysisk aktivitet som föräldrarna hade överrensstämde inte med barnens egna uppfattningar. Barnens faktiska viktstatus stämde inte med familjens uppfattningar. Familjer som sökte hjälp hade redan försökt med förändrade kostvanor och tyckte då att de bara fick upprepade råd. Slutsats: Sjuksköterskor bör ha kunskap om familjens uppfattningar i mötet med familjen för att kunna hjälpa till att bromsa upp epidemin av barnfetma.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '