Fast driftställe vid internetbaserad verksamhet

 • Emma Löndahl
 • Therese Lindqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det blir allt mer vanligt att köpa varor och tjänster via Internet. Fler och fler företag väljer att sälja sina tjänster och produkter med hjälp av Internet. Vissa tjänster och produkter kan köparen få levererade direkt till sin dator. Det är därför viktigt för företagare att veta när de riskerar att få fast driftställe i ett annat land på grund av sin internetbaserade verksamhet. Får företaget fast driftställe i det andra landet kan detta land beskatta den inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället. Definitionen för fast driftställe i den svenska lagstiftningen stämmer till stor del överens med OECD:s definition av fast driftställe. För att få fast driftställe skall affärsverksamheten drivas från en bestämd plats, ha en viss grad av varaktighet och verksamheten skall helt eller delvis drivas från den bestämda platsen. Uppfylls inte dessa krav kan företaget inte få ett fast driftställe. OECD anser att en hemsida inte kan ge fast driftställe, men servern som hemsidan finns lagrad på kan vara ett fast driftställe. Verkar en hemsida och en server tillsammans kan dessa anses vara en ”beroende” agent för företaget och därmed får företaget ett fast driftställe. Den bestämda platsen för en server anses vara det rum som den befinner sig i. För att servern skall anses vara stadigvarande skall den vara sex månader på den bestämda platsen. Verksamheten skall drivas helt eller delvis genom den bestämda platsen. En server ses som automatisk utrustning och därmed krävs inte att personal är närvarande på den bestämda platsen. Alla har inte samma tolkning gällande om en server skall ge fast driftställe. Därför ser vi gärna att en gemensam internationell lagstiftning i inkomstbeskattning tas fram gällande internetbaserad verksamhet. Det skulle underlätta för alla parter att ha en gemensam tolkning av lagstiftningen.

  Tilldelningsdatum2009-okt.-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Åkesson (Handledare) & Bernard Johann Mulder (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Nyckelord

  • fast driftställe
  • internetbaserad verksamhet
  • oecd:s modellavtal
  • server

  Citera det här

  '