Feedback på din hemmaträning
: En analys av designförslag för ett korrigerande verktyg via projektion

 • Cherstin Hernandez
 • Maya Kronman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I denna uppsats jämförs designförslag för visuell korrigerande feedback via projektor i hemmatränings miljö för att se vilken design och vilka design kombinationer som skulle vara användbart och tydligast att förstå för en användare. I och med covid 19 har det lett till att det är mer aktuellt att träna hemifrån istället för på gym för att minska smittrisken. Men i och med att det ofta inte finns samma stödjande verktyg hemma som på gym (ex. speglar och instruktörer) så kan det leda till att övningar utförs fel och kan leda till skador. Tidigt inne i utforskandet av digitala verktyg för hemmaträning kunde man se en kunskapslucka. Forskning och förslag finns runt området men få verktyg för just hemmaträning. Genom att använda tidigare forskning och tidigare kurslitteratur som bas till designförslagen så skapades det tre olika designförslag. De förslagen användes i kvalitativa intervjuer för att bedöma och kritisera de förslagen som presenterades. Efter intervjuerna evaluerades designförslagen för att landa i ett användbart och tydligt designförslag av visuell korrigerande feedback via projektor.

Tilldelningsdatum2021-juni-17
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Wetterstrand (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Människa-datorinteraktion (10204)
 • Interaktionsteknik (21103)

Nyckelord

 • träning hemifrån
 • feedback på fysisk träning
 • mänsklig-centrerad dator-interaktion anordningar
 • träningsverktyg
 • design för fysisk träning
 • feedback med visuell projektion

Citera det här

'