Fem olika gruppers attityder till våldtäkt

 • Katarina Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Våldtäkt är en handling som kränker och förändrar kvinnors och flickors självkänsla. Attributionen av skuld på offret kan bero på en traditionell uppfattning av könsroller. Fem grupper med sammanlagt 92 personer besvarade en enkät som mätte inställningen till mannens skuld med fyra vinjetter och frågor om de generella stereotypa attityder om våldtäkt. De svarande gjorde en generellt strängare bedömning av mannens skuld vid kvinnans påverkan av alkohol och tenderade att ge en mildare bedömning vid initiativ från kvinnan. Vid en 5*2 Anova, med yrkesgrupper och kön, av stereotypa attityder till våldtäkt var de kvinnliga deltagarnas skattningar signifikant högre än männens på samtliga index. Validitet och reliabilitet av generella stereotypa attityder kan anses som hög. Trots kunskap hos deltagarna finns traditionella könsrollsstereotyper kvar till viss del. 10% av deltagarna gjorde en annorlunda bedömning i fallen när kvinnan tagit initiativ och attribuerade kvinnan som mer delaktig till att våldtäkten ägt rum.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '