Film i skolan – plikt eller passion? En studie av lärares och elevers förhållningssätt till film i skolan

 • Paul Carlbark
 • Jani Wallin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats är en kvalitativ studie av lärares och elevers förhållningssätt till användningen av film i skolsammanhang. Texten är gjord av blivande lärare för (blivande) lärare. Därför utgår studien från en pedagogisk syn som baserar sig på konstruktivism och ett sociokulturellt perspektiv. Tolv respondenter på två gymnasieskolor intervjuades – sex lärare och sex elever. Respondenternas svar analyserades för att finna likheter och skillnader beträffande förhållningssätt till film i skolan. Bland resultaten finns en del likheter hos de flesta av respondenterna. De framhåller bland annat att både nyttoaspekten och upplevelsen är viktiga och att filmanalys inte behöver vara speciellt djup. Skillnader finns inom andra områden. Lärarna är till exempel inte överens om vem som bör göra valet av film. Uppsatsen i sin helhet erbjuder en djupare kvalitativ förståelse för hur lärare och elever tänker beträffande användningen av film i skolan.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '