Film som intresseväckare eller kunskapsförmedlare?
: En undersökning om hur lärare arbetar med film i historieundervisningen

 • Oskar Nilsson
 • Linda Petersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att studera hur lärare i ämnet historia resonerar kring användandet av film i undervisningen. Fokus ligger på att undersöka hur lärarna anger att de går tillväga när de gör sitt filmurval och i vilket syfte de uppger att de visar film. Undersökningen syftar också till att ta reda på hur lärarna uppger att de bearbetar filmerna tillsammans med eleverna. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer av fyra historielärare från både grundskolan senare del samt gymnasiet. 

  Undersökningen visar att film kan användas för olika syften i undervisningen. Resultatet visar att filmurval och bearbetning av film sker på likartade sätt. Det som kan skilja sig åt är förberedelserna inför en filmvisning. Undersökningen visar också att lärarna ser flera fördelar med att använda sig av dokumentärfilm även om de inte är helt negativa till att använda sig av spelfilm.

  Tilldelningsdatum2010-juni-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Sandgren (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • film i undervisningen
  • syfte med filmvisning
  • filmurval
  • förberedelse och bearbetning av film
  • dokumentär- och spelfilm
  • historieundervisning

  Citera det här

  '