Finna ro bland fågelkvitter och frisk luft
: En intervjustudie om pedagogers syn på utomhussovande i förskolan.

 • Johanna Larsson
 • Cassandra Nilsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att ta reda på pedagogers tankar, åsikter och erfarenheter kring utomhussovande i förskolan, studien utfördes på fem förskolor i en mellanstor stad i södra Sverige. Vi använde oss av en kvalitativ metod, i detta fall en intervju studie med semistrukturerade frågor. Pedagogerna i studien ansåg att barns hälsa främjas av att sova utomhus och såg detta som den största vinsten. Vikten av tillräckliga resurser för genomförandet av utomhussovandet blir en viktig punkt, många pedagoger påpekade också att det påverkar det pedagogiska utrymmet i verksamheten. Det framkom även att utomhussovandet påverkar barnens sömn, pedagogerna i studien upplever att barnen sover bättre och längre. Det framkom även att utomhussovandet har en inverkan på den dagliga verksamheten bland annat att barngruppen upplevs som lugnare.

  Tilldelningsdatum2016-dec.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Bo Nilsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • friskluft
  • friska barn
  • sömn
  • utomhussovande
  • utrymme

  Citera det här

  '