Finns det en inofficiell eller dold skönlitterär kanon i skolans lägre åldrar?

 • Nina Hjalmarsson
 • Jesper Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna rapport handlar om ett idag debatterat ämne, nämligen om en litterär kanon. Detta kan kortfattat beskrivas som en samling litterära verk som skall föredras framför andra. Studien fokuserar på barn i de yngre åldrarna i skolan. En enkätundersökning skickades ut med frågor angående författare, böcker samt på vilken basis lärare väljer litteratur till eleverna. Svaren på undersökningen var varierande under en del punkter. Ett exempel kan nämnas under frågan om en författare föredras framför andra. Svaret var att tjugosex pedagoger angav samma författare. Vår slutsats är att det finns en dold litterär kanon.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '