Finns det ett samband mellan komvuxelevers aktuella livssituation, attributionsstrategi, känsla av sammanhang i tillvaron och skoltrötthet?

 • Caroline Åberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna undersökning belyste sambanden mellan komvuxelevers livssituation, känsla av sammanhang i tillvaron och trötthet. Tidigare studier har visat att det finns samband mellan trötthet och kontroll över arbetssituationen samt mellan trötthet och depression. Tidigare studier har även påvisat samband mellan KASAM och livssituation och mellan trötthet och depression. Studier har även påvisat att individer som upplever sig ha en inre kontroll över händelser i livet tror sig kunna hantera sin livssituation och uppnår bättre studieresultat jämfört med individer som upplever att kontrollen ligger utanför dem själva. Av de 102 vuxenstuderande som deltog i undersökningen var 72 kvinnor och 30 män. Studien påvisade att det finns ett signifikant samband mellan trötthet och kön. Kvinnor visade sig vara tröttare än männen. Variabler som bidrog till att minska tröttheten var trygghet och hanterbarhet medan variabler som bidrog till att öka tröttheten var sårbarhet och att vara kvinna.

  Tilldelningsdatum2010-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna-Christina Blomqvist (Handledare) & Tobias Johansson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • livslångt lärande
  • kasam
  • trötthet
  • livssituation

  Citera det här

  '