Finns det plats för musik? En undersökning om kommunala skolpolitikers uppfattning om musikämnets främsta uppgift i grundskolan

 • Katarina Choudhry
 • Linda Mårtensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka kommunala skolpolitikers uppfattning om musikämnets betydelse i grundskolan. Studien har sin fokus på de första åren i grundskolan. Utifrån syftet har följande frågor ställts till fem olika respondenter i två kommuner. Vilken uppfattning har kommunala skolpolitiker om musikundervisningens främsta uppgift i skolan? Hur arbetar kommunen för att grundskolan ska nå läroplanens mål i musikämnet? Kvalitativa intervjuer har använts intervjutillfällena.

  Studien visar att de Kommunpolitiker som medverkat i undersökningen inte uppfattar musikämnet i skolan som ett svagt obetydligt ämne för eleverna. En slutsats är: Att det fortfarande finns en traditionell föråldrad uppfattning av de estetiska ämnenas värde i skolan hos en del skolledare och att kursplanerna måste bli tydligare med målen för de estetiska ämnena i skolan och uppföljningen av kursplanerna måste skärpas.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '