Finns digital kompetens i förskolan?
: En studie om hur förskollärare ser på sin digitala kompetens och arbetet med digitala verktyg

 • Elin Rindvik
 • Sara Matthai

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Digitaliseringen har blivit en allt större del av samhället och barnens vardag och 2019 trädde den nya läroplanen för förskolan i kraft, där skrevs det in att barnen ska ha möjlighet att utveckla förståelse för adekvat digital kompetens. Detta har det funnits delade meningar om, ifall det är något som borde finnas i förskolans verksamhet eller inte. Syftet med studien är därför att undersöka ifall förskollärare upplevde att de hade tillräckligt med digital kompetens för att undervisa barnen och vilken attityd de hade till de digitala verktygen som finns i förskolan. För att uppnå syftet har en studie med både kvantitativa och kvalitativa metoder genomförts med hjälp av en webbaserad enkät. Enkäten har besvarats av verksamma förskollärare. Resultatet visade att förskollärare uppfattade att de hade tillräckligt med digital kompetens, men de känner dock en osäkerhet i hur de ska arbeta med ämnet tillsammans med barnen. Resultatet har också visat att förskollärare har både negativa och positiva attityder mot att använda de digitala verktygen i undervisningssyfte.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareBjörn Cronquist (Handledare) & Marie Fridberg (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Digitalisering
 • digital kompetens
 • digitala verktyg
 • fortbildning
 • förskollärare
 • förskolans verksamhet

Citera det här

'