Fissurförseglings kariesförebyggande effekt på samtliga första permanenta molarer
: En litteraturstudie

  • Janekwan Kuama
  • Joanne Lundin

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med litteraturstudien var att undersöka studier om fissurförseglings kariesförebyggande effekt på samtliga första permanenta molarer. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie med kvantitativ ansats som baserades på vetenskapliga studier publicerade i databas PubMed och Cinahl Complete. Litteraturstudiens resultat baserades på sex vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att barn som fått fissurförsegling på första permanenta molarer hade en lägre risk att utveckla karies jämfört med de som inte fått fissurförsegling. Slutsatsen är att fissurförsegling är en effektiv förebyggande metod som minskar risken för karies på de första permanenta molarerna hos barn.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJules Kavakure (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Barn
  • fissurförsegling
  • karies
  • kariesförebyggande
  • oral hälsa

Citera det här

'