Fler ger mer än en – några rektorers och lärares tankar om att samverka i arbetslag

 • Frida Engström
 • Elisabeth Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Säljö (2000) menar att människan bäst lär och utvecklas genom kommunikation och interaktion med varandra. Han menar att vi lär utifrån den situation som vi befinner oss i. Det är med utgångspunkt i hans tankar som detta arbete framkommit. Det är ett arbete som bygger på en kvalitativ undersökning. Genom halvöppna intervjuer har försök gjorts med att försöka få fram hur några rektorer och lärare på några skolor i Karlskrona kommun samverkar i arbetslag. Intervjuerna har varit en hjälp till att försöka finna vilka för- och nackdelar några informanter ser med att samverka. Resultatet av den kvalitativa undersökningen borde ses som intressant då det framkommer att samverkan kan ske på olika sätt. Det är lärarnas vilja och skolornas resurser som framkommer som avgörande för hur en samverkan i arbetslag fungerar.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '