Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan
: pedagogernas arbetssätt

  • Charlotte Strandberg

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärarna i studien arbetar med flerspråkighet

och vilka förutsättningar de anser att de har för att arbeta med språkutveckling hos

flerspråkiga barn. Den metod som valts för att samla in data är semistrukturerade kvalitativa

intervjuer. I den aktuella studien är fyra förskollärare från olika förskolor mina

respondenter. Det teoretiska ramverket användes för att analysera data i studien.

Resultatet

visade att pedagogerna hade liknande arbetssätt och att de gör vad de kan med begränsade

möjligheter då de saknar förutsättningar som förhandsinformation om barnen samt att vissa

tekniska delar behöver utvecklas. Förhandsinformationen som saknas kan till exempel vara

vad barnet pratar för språk och vilket land barnet kommer ifrån och det påverkar hur

pedagogerna kan hjälpa barnets start på förskolan. Viss teknisk hjälp finns, men inte när

det gäller minoritetsspråk och där olika dialekter påverkar hur hela språket låter.

Denna studie kan vara en hjälp för någon som vill göra en liknande studie om några år för att

jämföra med hur den såg ut idag.

Tilldelningsdatum2020-juni-09
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare) & Hilma Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • flerspråkighet
  • kvalitativa
  • språkutveckling
  • förutsättningar
  • pedagoger
  • respondenter

Citera det här

'