Flerspråkighet i förskoleklass
: en studie om förskollärares arbete med flerspråkiga elevers språkutveckling

 • Emina Gasanin
 • Jessica Légrádi

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Med studiens syfte vill vi belysa de metoder och arbetssätt som främjar elevers förstaspråksutveckling och andraspråksutveckling i undervisningen. I studien används begrepp från det sociokulturella perspektivet. De är den proximala utvecklingszonen, scaffolding, samspel och flerspråkighet/tvåspråkighet. Intervjuer och observationer har använts för att ta reda på hur två förskollärare arbetar med flerspråkighet i förskoleklass. Resultatet visar att förskollärarna saknar resurser för inkludering av elevers modersmål (första språket) i undervisningen. Observationerna visar hur förskollärarna arbetar för att elever ska utveckla det svenska språket (andraspråket). I intervjuerna beskriver förskollärarna sitt förhållningsätt där de använder sig av tydlighet, korta instruktioner och upprepningar i mötet med flerspråkiga elever.

Tilldelningsdatum2020-jan.-08
OriginalspråkSvenska
HandledareYair Sapir (Handledare) & Eva Borgfeldt (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • flerspråkighet
 • förskoleklass
 • modersmål
 • språkutveckling
 • förskollärare
 • tvåspråkighet

Citera det här

'