Flexibel eller gränslös?
En kvantitativ studie om hur redovisningskonsultens balans mellan arbete och fritid påverkas av flexibilitet och gränsdragning

 • Olof Falk
 • Emma Gustavsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tidigare forskning visar att redovisningskonsultens arbetsliv förändrats till följd av den digitala utvecklingen. Utvecklingen har möjliggjord frihet att arbeta var och när som helst. Den nyfunna flexibiliteten i arbetslivet har öppnat upp diskussionen kring gränsdragning, och hur dem gemensamt påverkar balansen mellan arbete och fritid. Ämnet har tidigare undersökt på redovisningskonsultens närbesläktade yrke revisor där skillnader återfunnits till följd av respondentens kön och livssituation. Liknande undersökningar gjorda på redovisningskonsulter är inte enhälliga gällande frågan. Med den här studien hoppas vi kunna skapa en ökad förståelse för hur redovisningskonsultens balans mellan arbete och fritid påverkas av flexibilitet och gränsdragning. Och öppna upp för diskussion kring ämnet hos redovisningskonsulter och andra professioner.

För att besvara studiens syfte har en kvantitativ studie genomförts med enkätfrågor träffande respondentens flexibilitet, gränsdragning samt upplevda balans. Begreppet flexibilitet utgörs i studien av: tidsfrihet och rumsfrihet. Gränsdragningen har i sin tur undersökts utifrån integrering och segregering med utgång ifrån gränsteorin. Studiens resultat baserad på 42 svar visade på att en segregerad vardag förbättrade balansen mellan arbete och fritid för redovisningskonsulten, medan en integrerad vardag försämrade balansen. Studien kunde inte påvisa någon skillnad mellan kön eller familjesituation. Studien kunde inte heller påvisa att flexibilitet påverkade balansen, men att det utgör en förmån hos redovisningskonsulten den inte vill vara utan.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTorsten Andersson (Handledare), Heléne Tjärnemo (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • flexibilitet
 • gränsteori
 • intern reglering
 • digitalisering
 • redovisningskonsult

Citera det här

'