Flickor är gnabbiga och gnälliga medan pojkar bara springer och slåss

 • Hanna Säbrink
 • Annica Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  AbstractSyftet med denna uppsats är att synliggöra förskollärarnas tankar och synsätt kring hur de uppfattar att de behandlar barnen ur ett genusperspektiv i konfliktsituationer. Undersökningen är baserad på en litteraturstudie och intervjuer av sex förskollärare. De är verksamma på tre olika småbarnsavdelningar i förskolan. Resultatet visar att de flesta förskollärarna anser sig behandla flickor och pojkar likadant i konfliktsituationer. Men de är överens om att hade de blivit observerade av en objektiv individ, hade kanske deras handlande visat sig vara annorlunda. Vår slutsats är att pedagoger måste bli medvetna om sitt förhållningssätt i konfliktsituationer ur ett genusperspektiv. För att de sedan ska kunna behandla barnen lika och inte beroende på vilket genus de har.

  Tilldelningsdatum2008-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '