Flickor berättar hemligheter och pojkar slåss!?
: en studie i konflikthantering ur ett genusperspektiv

 • Alexandra Eliasson
 • Anna Bengtsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Konflikter är något som ofte förekommer i skolan, dock uppfattas konflikter vanligen som negativa och svåra att lösa. Litteraturen tar upp konflikters betydelse och vikten av att hantera dem direkt. Konflikthantering är avgörande för barns inställning till konflikter och möjligheten att uppfatta dem som utvecklande är viktigt. Problematiken med genusperspektiv som ett svårdefinierat begrepp tas upp och den allmäna uppfattningen om de olika könen diskuteras. Syftet med denna uppsatsen är att undersöka hur lärare ser på arbetet med konflikhantering utifrån ett genusperspektiv.  Uppsatsen belyser även hur lärare uppfattar skillnaderna i att lösa konflikter mellan könshomogena eller könsheterogena grupper. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Lärare arbetar dagligen med konflikthantering och ser arbetet med konflikthantering i skolan som viktigt eftersom det är grundläggande för barns utveckling och trygghet. Resultatet visar även att de skillnader som finns mellan pojkar och flickor i en konfliktsituation konstateras såväl som att en medveten skilland på konflikthantering mellan barn inte görs.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePer-Ola Holmquist (Handledare), Anders Eklöf (Handledare), Claes-Göran Wenerstam (Examinator) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • konflikthantering
  • genus

  Citera det här

  '