Flickor och pojkars lek - en studie kring lek ur ett genusperspektiv

 • Jenny Nyman
 • Sofia Tannus-Jeppsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om flickor och pojkars innelek i åldern 4-6 år. Vi behandlar först vad forskning och litteratur säger om lek i ett genusperspektiv därefter redovisar vi våra problempreciseringar som är:

  • Hur leker flickor och pojkar?

  • Hur utspelar sig leksituationerna och dess innehåll?

  • Finns det likheter och olikheter i flickor och pojkars innelek?

  Vårt resultat har vi fått med hjälp av observationer. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och tagit hjälp av videokamera samt papper och penna. Det vi sett i stort i vårt resultat är att flickors lek består av familjelekar och lekar med vårdande tema. Pojkarnas lek består av konstruktionslekar där regler står i fokus. Vi såg även att barnen lekte könsblandat.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '