Flickor och pojkars lek ur barns perspektiv

 • Caroline Johansson
 • Susanne Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Innehållet i denna uppsats är en undersökning ur barns perspektiv kring vad de berättar om leken. Syftet är att ta reda på vad barn säger om skillnader och likheter i pojkar och flickors lek på förskolan. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med barn som är fyra till fem år. Litteratur kring vad, var, hur och varför barn leker som de gör har bearbetats. Även genusbegreppet beskrivs och forskning ur barns perspektiv tas upp i forskningsbakgrunden, som avslutas med problempreciseringen. Den teori som uppsatsen utgår ifrån är den sociokulturella teorin, så som Säljö beskriver den. Resultat och analys av undersökningen visade att barn pratar om skillnader och likheter i leken på förskolan. Tydligt blev att både pojkar och flickor uttryckte liknande meningar om skillnaderna i flickor och pojkars lek. Skillnaderna i deras lek var bland annat att de bara leker med sina likar och att leksakerna skiljer sig åt. Likheterna v

  ar att de kunde leka med samma saker men det var bara en del leksaker.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '