"Following" The Herd
: How Social Media and External IDMFs Influence Novice Retail Investors' Decisions in Financial Markets

  • Simon Aronsson
  • Markus Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare), Elias Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Bank och finans

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'