Food truck som ett nytt fenomen i Skåne

 • Hilda Fromell
 • Regina Winter

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning: Food truck är en mobil restaurangverksamhet som har sitt ursprung i USA, ett fenomen som också dykt upp i Sverige. Politiska riktlinjer ställer speciella krav på den maten som serveras från en food truck som sedan 2013 ambulerar i Skåne. Maten ska bland annat vara ekologisk, vilket följer uppställda mål för andra delar av kommunens verksamhet kring mat och måltid. Matkonceptet kommuniceras och marknadsförs framför allt genom sociala medier där man kan nå ut till många på ett snabbt och effektivt sätt. Syfte: Att ge en bild av food truck som fenomen och hur värdet i ett nytt matkoncept kommuniceras i Skåne. Material och metod: Studien utgår från en kvalitativ metod där intervjuer av fyra food truck entreprenörer har gjorts. För att få fram ett resultat har en tematisk analysmetod använts och som teoretisk ansats användes Kotlers marknadsföringsmix 4-P. Resultat och slutsatser: Food truck är en ny restaurangverksamhet som har vissa fördelar framför matvagnar och andra fasta restauranger. En fördel är maten, där man använder sig av begreppet street food, som utmärker sig genom att den lagas från grunden av ekologiska och närproducerade råvaror. Det ger entreprenörerna möjlighet att kommunicera värden som ligger i linje med kommunens riktlinjer och mål vad gäller den offentliga måltiden. En annan fördel är den mobila möjligheten som gör att man kan nå ut till fler kunder på olika platser. En tredje fördel ligger i hur man använder sig av sociala medier där det har stor betydelse för hur aktiv man är för att nå framgång. Ett genomgående tema i den forskning som studerats är vikten och värdet av att arbeta med hållbarhet i mat- och måltidssektorn. Här kan man se food truck som fenomen och värdet i ett nytt matkoncept som en del i det arbetet i Skåne

  Tilldelningsdatum2017-jan.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareViktoria Olsson (Handledare) & Karin Höijer (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)
  • Näringslära (30304)

  Nyckelord

  • food truck
  • snabbmat
  • marknadsmix
  • kommunikation

  Citera det här

  '