Formativ bedömning
: En kvalitativ studie om hur undervisande lärare inom särskolans ämnesområde upplever och synliggör formativ bedömning för elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter

 • Piya Gustavsson
 • Anna Johansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien syftar till att undersöka lärares syn på formativ bedömning och det i relation till elever inom grund- och gymnasiesärskolans ämnesområde. Studien avser att belysa vilka möjligheter och hinder som undervisande lärare upplever i arbetet med elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter i arbetet med formativ bedömning. Vilka kompetenser och förutsättningar är undervisande lärare i behov av i arbetet med elever med betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter. Studien bygger på enskilda kvalitativa intervjuer med tio speciallärare/specialpedagoger från tre olika grund-och gymnasiesärskolor. Resultatet analyseras utifrån den sociokulturella teorin. Det framgår genom intervjuerna vikten av att ha kunskap om olika sätt att kommunicera tillsammans med eleverna. Möjligheten att synliggöra elevernas kunskapsinhämtning i relation till elevernas IF och gruppens sammansättning med elever anses utgöra hinder för formativ bedömning. Det som behöver beaktas är vikten av att skapa förutsättningar för undervisande lärare att tillgodose elever i form av alternativa bedömningsformer som är framtagna för elever med betydande kognitiva och kommunikativa begränsningar då denna implikation tydligt saknas.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSarah Rangstrand Hjort (Handledare), Lotta Anderson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Formativ bedömning
 • grundsärskolans ämnesområde
 • gymnasiesärskolans ämnesområde
 • kognition
 • kommunikation
 • särskola

Citera det här

'