Från gratis utbildning till gratis särskiljande?
En kritisk diskursanalys av fyra skolors marknadsföringsmaterial

  • Sofie Söderling

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

Citera det här

'