Från institution till samhälle
: LSU-dömda ungdomars upplevelse av delaktighet i utslussning och eftervård

 • Diana Edvinsson
 • Evelina Jönsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Tilldelningsdatum2011-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Erik Olsson (Handledare) & Anders Giertz (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Juridik och samhälle (50502)

  Nyckelord

  • institution
  • unga lagöverträdare
  • ungdomsvård
  • sluten ungdomsvård/ungdomshem
  • särskild ungdomsvård/ungdomshem
  • samhällsvård
  • lsu
  • delaktighet
  • planering
  • utslussning
  • eftervård
  • statens institutionsstyrelse
  • socialtjänsten.

  Citera det här

  '