Från känsla av kontroll till att famla i mörker
: En litteraturstudie av närståendes upplevelser av delaktighet vid vård i livets slut

 • Alexandra Karlsson
 • Sofie Senekovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Att vara närstående åt någon som befinner sig livets slut är en stor påfrestning där delaktigheten blir central. Hur närstående upplever delaktigheten är beroende på hur information ges. Att vara delaktig innebär att ha en del i, att vara närvarande och medverka i vården av en annan person. Utifrån ett systemteoretiskt tänkande betraktas personer i sitt totala sammanhang där även de närstående hamnar i fokus. Syfte: Att belysa närståendes upplevelser av delaktighet i samband med vård i livets slutskede. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt baserade på vetenskapliga artiklar som analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Bygger på tre huvudkategorier; från att ha kontroll till att famla i mörker, att befinna sig i en svår livssituation och att kastas in i en ny roll. Delaktigheten yttrade sig i positiva och negativa känslor som närstående pendlade mellan. Andershed och Ternestedts förståelseram användes för att strukturera resultatet. Slutsats: Då närstående befinner sig i en besvärlig situation är det väsentligt att vårdpersonal ger utrymme, involverar och ser till närståendes individuella behov. Att byta roll med de närstående, ställa öppna frågor kan göra att de blir bekräfta och sedda vilket kan vara ett sätt att göra dem delaktiga på ett meningsfullt sätt.

  Tilldelningsdatum2010-mars-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohanna Norén (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • närstående
  • upplevelser
  • delaktighet
  • vård
  • livets slutskede

  Citera det här

  '