Från läroplanens direktiv till praktisk handling - en studie kring lärares syn på genus och jämställdhet i skolverksamheten

 • Jenny Frank
 • Helena Sjöstedt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv synliggöra de värderingar som ligger till grund för skolans styrdokument och analysera dess relation till den praktiska verksamheten i skolan.

  Metod: Studien består av två olika metoder. Dels en kvalitativ metod med djupintervjuer som var av formen riktade/öppna. Samt en idéanalys av deduktiv form.

  Slutsatser: Relationen mellan styrdokumentens avsikter och det praktiska utförandet i skolan är svag. Att omsätta jämställdhet har visats sig vara svårt i praktiken för lärarna i studien.

  Tilldelningsdatum2006-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '