Frånvaro i ämnet Idrott & Hälsa i gymnasieskolan – en intervjustudie bland nio gymnasieelever

 • Karl Friedrich
 • Christian Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet har varit att undersöka vad det är som kan göra att några gymnasieelever har hög frånvaro i Idrott & Hälsa A i gymnasieskolan. Genom semistrukturerade intervjuer på nio gymnasieelever samlades data in genom bandade intervjuer. De genomfördes på elevernas fria tid i skolan.

  Resultatet av undersökningen pekar på att frånvaron till stor del beror på omotivation och där de yttre omständigheterna har en betydande inverkan. De yttre omständigheterna är kompisar, klasskamrater, syskon, kusiner och betygsystemet. Eleverna tycker att ämnet är mindre viktigt än andra. Trots det anser de att det är bland de roligare ämnena i skolan. Resultaten pekar även på ett samband i form av att de elever som har hög frånvaro från idrottsundervisningen också är oregelbundet fysiskt aktiva på fritiden.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '