"Fröken, får jag paddan?"
: En studie om förskollärares förhållningssätt till lärplattan i förskolans verksamhet

 • Erica Fridland
 • Mattias Bengtsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna studie syftar till att undersöka vilket förhållningssätt som finns bland förskollärare till lärplattan. Vilka möjligheter och hinder anser förskollärare att det finns i relation till yrkesrollen och barnen. Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ metod, där verksamma förskollärare har intervjuats. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett fenomenografiskt perspektiv där olika kategorier inom forskningsområdet framkommit. Under diskussionsavsnittet diskuteras vilka möjligheter och hinder som det anses finnas i relation till yrkesrollen och barnen. Denna studie visar att det anses finnas flera möjligheter med lärplattan i relation till barnen, samtidigt finns det en hel del hinder när det gäller den egna yrkesrollen. En av grunderna till att man såg fler hinder till yrkesrollen beror på att kunskap och kompetens inom området saknas och därför är utbildning högt efterfrågat.

  Tilldelningsdatum2016-dec.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Fridberg (Handledare) & Angerd Eilard (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • förskollärare
  • förhållningssätt
  • digitala verktyg
  • lärplatta
  • okunskap

  Citera det här

  '