-Fröken, jag vill läsa! En intervjustudie där sex pedagoger i förskoleklass beskriver hur de arbetar för att barnet ska känna motivation och läslust

 • Therese Roth
 • Caroline Hammarkvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med detta vetenskapliga arbete är att studera hur olika pedagoger i förskoleklass

  beskriver sitt arbete för att barnet ska känna motivation och lust för att lära sig läsa.

  Forskningsbakgrunden lyfter fram olika forskares tankar och studier i ämnet, huruvida

  pedagogen kan påverka barnets motivation och läslust eller inte. Forskarna är inte överens

  om huruvida pedagogen kan påverka barnets motivation och läslust, då det finns forskare

  som anser att pedagogen inte kan påverka barnets motivation medan andra menar att

  pedagogen har en viktig roll i barnets motivation och läslust. Personliga semistrukturerade

  intervjuer användes för att samla kvalitativ data från sex olika pedagoger som arbetar i

  förskoleklass. Samtliga har högskoleutbildning i någon form. Resultatet av intervjuerna

  visade att de sex informanterna var överens om att de kunde påverka barnets motivation och

  läslust genom att själv vara positiva. De kan påverka barnets läslust genom att det finns

  mycket böcker att tillgå i klassrummet, men även genom daglig högläsning. Slutsatsen av

  arbetet visar att samtliga informanter är överens med de forskare som menar att pedagogen

  har en stor roll i att påverka barnens motivation och lust för att lära sig läsa.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '