Fröken, varför skriker delfinen? - en studie av musikens betydelse för barn under vilostunden på en förskola

 • Jessica Johansson
 • Johanna Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår problemprecisering lyder; Hur reagerar barn under deras vilostund på förskolan till olika sorters musik? Finns det någon musik som är mer fördelaktig? Hur används musik under vilostunden på förskolan? Utifrån dessa meningar har vi gjort vår studie för att medvetandegöra musikens användning under vilostunden på en förskola.

  Litteraturen behandlar barns behov av vila och hur musik påverkar människan. Där har vi funnit att musik påverkar människor utifrån deras erfarenheter och känslor, även att harmonisk musik är mer fördelaktig till vila.

  Vi har intervjuat två förskolepedagoger och gjort sex observationer på barns vilostund på förskolan. Utifrån detta kunde vi se många olika faktorers påverkan på vilostunden. Musiken utgör en bra grund för vila men valet av musik är avgörande. Rätt musik till rätt tillfälle är ett måste för att barnen ska kunna få en avkopplande vilostund med hjälp av musiken.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '