Framgång på Internet genom att öka kundvärdet?

 • Anderson Gustav
 • Robin Frej

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Elektronisk handel har frambringat många nya och olika synsätt att kommunicera på och detta har lett till att en helt ny elektronisk marknad har skapats. När ett virtuellt företag skapas eller ett företag väljer att komplettera sin befintliga verksamhet med elektronisk handel så krävs det en noggrann planering och det finns många faktorer som företag måste beakta och utföra korrekt för att projektet inte skall misslyckas. Handeln på Internet ökar för varje år men det finns fortfarande problem som bl.a. förtroende från konsumenter.

  Därför har vi valt att se närmare på hur ett E-handelsföretag kan bli framgångsrikt på Internet och öka sitt kundvärde. För att kunna nå fram till detta har vi samlat in det empiriska materialet genom intervjuer och analyserat detta utifrån den teoretiska referensramen. Litteratur och artiklar har noga studerats. Vi har intervjuat elva företag på Internet för att se hur de har blivit framgångsrika och vilka gemensamma faktorer som ligger bakom. Följande företag har intervjuats: Bra Ljud & Bild, Netonnet AB, Filmia, Shg, Inwarehouse, Komptronik och Scandinavian Photo. En del företag ville vara anonyma och är därför fingerade, dessa är: Foto-x, X-cd & Dvd, X-data, Bok-x. Alla dessa företag bedriver handel på Internet till konsumenter.

  För att skapa en långsiktig och framgångsrik E-handel är det viktigt att kompensera de fördelar som traditionell handel har kontra e-handeln, framförallt när det handlar om kundrelationer. De måste kunna erbjuda ett värde för sina kunder.

  I vår slutsats presenteras flera faktorer som våra undersökta företag har gemensamt. De mest kritiska faktorerna för att skapa ett högre kundvärde som vi har kommit fram till är: Utformningen av hemsidan, hålla nere priserna, sätta kunden i fokus och att satsa på marknadsföring.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '