Framställningen av ledarskapet inom bank- och finansväsendet
: Medialt, sett kring den finansiell krisen 2008

 • Berggren Linus
 • Emma Sahlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Begreppet ledarskap har länge existerat i vårt samhälle där ledare har blivit hyllade för sina framgångar och kritiserade för sina motgångar. Bank- och finansväsendet idag ställs inför stora utmaningar samt en hårdare medial bevakning. Den finansiella krisen 2008 kom att påverka inte bara bank- och finansväsendet utan näringslivet i stort. Ledarskapet kom att sättas i fokus under denna period och vi har i vår studie undersökt hur den mediala framställningen av ledarskapet har förändrats inom bank- och finansväsendet. Detta sett utifrån den finansiella krisen 2008. Studien indikerar att ledarskap under kris förändras och att den mediala framställningen under de år som har behandlats har förändrats. Innan den finansiella krisen diskuterades en mer allmän ledarskapslära, till skillnad från under och efter krisen då det mer diskuterats hur man ska utöva ett ledarskap under och efter en kris. Som empiri har artiklar ur Dagens Industri använts, vilken anses vara en högst trovärdig källa inom näringslivet. En avgränsning har gjorts i form av att enbart var fjärde månad har använts vid insamlandet av empiri. Uppsatsen är kvalitativ med en positivistisk tolkning tillsammans med en deduktiv ansats. 

  Tilldelningsdatum2016-sep.-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohan Alvehus (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • finansiella krisen 2008
  • ledarskap
  • ledarskapsstilar
  • förändring
  • kriser
  • kommunikation

  Citera det här

  '